De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Leuraers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Leuraers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Leuraers

Cumuleo