De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Suffeleers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hans Suffeleers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hans Suffeleers

Cumuleo