De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vande Weyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vande Weyer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vande Weyer

Cumuleo