De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Colsoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Kris Colsoul
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Kris Colsoul

Cumuleo