De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alexander Binon

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alexander Binon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alexander Binon

Cumuleo