De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Jansegers

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Jansegers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Jansegers

Cumuleo