De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Ides

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Hans Ides
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Hans Ides

Cumuleo