De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alicia Vandenabeele

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alicia Vandenabeele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alicia Vandenabeele

Cumuleo