De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Viviane Wittock

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Viviane Wittock
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Viviane Wittock

Cumuleo