De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Vandenberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Hugo Vandenberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Hugo Vandenberghe

Cumuleo