De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Vandenberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Vandenberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Vandenberghe

Cumuleo