De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Voorhamme

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Voorhamme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Voorhamme

Cumuleo