De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Jacques Vandenbroucke

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Jacques Vandenbroucke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Jacques Vandenbroucke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Jacques Vandenbroucke

Cumuleo