De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Grootjans

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Grootjans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Grootjans

Cumuleo