De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Reinhilde Anciaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Reinhilde Anciaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Reinhilde Anciaux

Cumuleo