De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Van Droogenbroeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door André Van Droogenbroeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door André Van Droogenbroeck

Cumuleo