De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yoeri Vastersavendts

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Yoeri Vastersavendts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Yoeri Vastersavendts

Cumuleo