De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Vandendries

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Charles Vandendries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Charles Vandendries

Cumuleo