De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Dufour

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pascal Dufour
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pascal Dufour

Cumuleo