De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Denys

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Denys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Denys

Cumuleo