De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Vandeputte

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Vandeputte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Vandeputte

Cumuleo