De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Ampe

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Els Ampe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Els Ampe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Els Ampe

Cumuleo