De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martin Acke

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Martin Acke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Martin Acke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Martin Acke

Cumuleo