De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Aertssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Johan Aertssen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Johan Aertssen

Cumuleo