De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ghislain Vandercapellen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Ghislain Vandercapellen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ghislain Vandercapellen

Cumuleo