De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Balthazard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Véronique Balthazard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Véronique Balthazard

Cumuleo