De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilles Barbera

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Gilles Barbera
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Gilles Barbera

Cumuleo