De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Bartholemy

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door René Bartholemy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door René Bartholemy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door René Bartholemy

Cumuleo