De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie Bauchau

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marie Bauchau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marie Bauchau

Cumuleo