De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alice Baudine

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alice Baudine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alice Baudine

Cumuleo