De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Beckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Victor Beckers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Victor Beckers

Cumuleo