De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Bekaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Bekaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Bekaert

Cumuleo