De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Beke

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Johan Beke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Johan Beke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Johan Beke

Cumuleo