De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Blanchart

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Blanchart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Blanchart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Blanchart

Cumuleo