De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Boeckaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Anne-Marie Boeckaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Anne-Marie Boeckaert

Cumuleo