De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van August Boffenrath

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door August Boffenrath
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door August Boffenrath

Cumuleo