De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Bonaventure

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door François Bonaventure
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door François Bonaventure

Cumuleo