De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Vanderzeypen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Daniel Vanderzeypen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Daniel Vanderzeypen

Cumuleo