De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Vandeskelde

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Vandeskelde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Vandeskelde

Cumuleo