De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Bosman

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Willy Bosman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Willy Bosman

Cumuleo