De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Thérèse-Marie Bouchat

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Thérèse-Marie Bouchat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Thérèse-Marie Bouchat

Cumuleo