De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Bouvier

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Charles Bouvier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Charles Bouvier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Charles Bouvier

Cumuleo