De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Bray

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Bray
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Bray

Cumuleo