De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Bréban

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Bréban
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Bréban

Cumuleo