De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vinciane Brockaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Vinciane Brockaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Vinciane Brockaert

Cumuleo