De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Capelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Capelle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Capelle

Cumuleo