De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte Caprasse

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Brigitte Caprasse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Brigitte Caprasse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Brigitte Caprasse

Cumuleo