De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Carlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Carlier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Carlier

Cumuleo