De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Vanesse

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Henri Vanesse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Henri Vanesse

Cumuleo