De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoit Cartilier

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Benoit Cartilier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Benoit Cartilier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Benoit Cartilier

Cumuleo